Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông
11/03/2014

  Ngày 11/03/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 06/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 14/UBCK-GPHĐQLQ do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 28/12/2006 cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông với nội dung như sau:

  Trụ sở chính: Lầu 1, Lô B39, số nhà 128, Đường số 2, Khu dân cư Kim Sơn, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác