Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
31/12/2020

Ngày 23/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/2/2021.

UBCKNN

Các tin khác