Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Tổ chức đấu thầu thay thế, mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin cho UBCKNN
18/09/2013

Cục Công nghệ thông tin - Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức đấu thầu thay thế, mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin cho UBCKNN.

- Tên gói thầu: Thay thế, mua sắm trang thiết bị cho UBCKNN.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSMT chào hàng: Từ 9 giờ 00’, ngày 20/9/2013 đến 9 giờ 00’, ngày 27/9/2013 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Công nghệ thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Số 164, Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội; Điện thoại: (844) 39351079 hoặc (844) 39340 750 số lẻ 420; Fax: (844) 3935 0943.

(CNTT)

Các tin khác