Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Thông báo tổ chức đấu thầu mua xe ô tô phục vụ công tác Cục Công nghệ thông tin tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
16/09/2013

Cục Công nghệ thông tin - Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức đấu thầu mua xe ô tô phục vụ công tác Cục Công nghệ thông tin tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác Cục Công nghệ thông tin tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Nguồn vốn: Nguồn khác được điều chuyển từ nguồn hiện đại hóa cơ sở vật chất của Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSMT chào hàng: Từ 8 giờ 30’, ngày 18/9/2013 đến 17 giờ 00’, ngày 25/9/2013 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành:

Cục Công nghệ thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Số 164, Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội; Điện thoại: (844) 39351079 hoặc (844) 39340 750 số lẻ 420; Fax: (844) 3935 0943.

(Cục CNTT)

Các tin khác