Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Cục Công nghệ Thông tin triển khai đấu thầu gói thầu “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý nhà đầu tư nước ngoài”
13/09/2013

Cục Công nghệ Thông tin (CNTT) triển khai đấu thầu gói thầu “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý nhà đầu tư nước ngoài” thuộc dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý nhà đầu tư nước ngoài”, nội dung như sau:

- Bên mời thầu: Cục Công nghệ Thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Tên gói thầu: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý nhà đầu tư nước ngoài;

- Giá gói thầu: Thông tin chi tiết liên hệ Cục Công nghệ thông tin - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động nghiệp vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

- Thời gian bán HSMT từ 8h30 ngày 16/9/2013 đến trước 9h00 ngày 30/9/2013 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng 417, Cục Công nghệ thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 164 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội. Điện thoại: 04.39351079. Fax: 04.39350943.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn);

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng 417, Cục Công nghệ Thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 164 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội. Điện thoại: 04.39351079. Fax: 04.39350943;

- Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 30/9/2013;

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9h00, ngày 30/9/2013, tại Cục Công nghệ Thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 164 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

(Cục CNTT)

Các tin khác