Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý quỹ
21/05/2014

Ngày 20/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức “Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý quỹ”. Tham dự Hội nghị có đại diện các công ty quản lý quỹ, đại diện các văn phòng đại diện của công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và đại diện một số đơn vị liên quan thuộc UBCKNN.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho các công ty về các vấn đề như thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện của các công ty nước ngoài, công tác quản trị rủi ro, phòng chống rửa tiền tại công ty. Việc xây dựng một cơ chế phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với các tổ chức tài chính phù hợp với quy định pháp luật và cam kết quốc tế cũng như xây dựng một quy trình quản trị rủi ro tốt, rủi ro được kiểm soát hợp lý sẽ làm giảm thiểu rủi ro đối với các tổ chức tài chính, nâng cao sức cạnh tranh của các công ty và an toàn hệ thống cho thị trường tài chính.

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật bao gồm:

- Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2013 hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam;

- Quyết định số 428/QĐ-UBCK ngày 11/7/2013 ban hành quy chế hướng dẫn thiết lập, vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý;

- Công tác phòng, chống rửa tiền tại các công ty quản lý quỹ;

- Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC ngày 23/10/2013 hợp nhất Thông tư quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận các quy định hướng dẫn thiết lập, vận hành hệ thống quản trị rủi ro, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình lập báo cáo quản trị rủi ro nhằm giúp các công ty quản lý quỹ có cái nhìn rõ hơn về công tác quản trị rủi ro trong hoạt động của công ty. Từ đó, các công ty có thể thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro, tăng cường nâng cao đạo đức nghề nghiệp, phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của công ty và cho các quỹ đầu tư, danh mục đầu tư của khách hàng ủy thác. 

IMG_6912.JPG
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: TT)

Bên cạnh đó các nội dung mới được quy định tại Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2013 hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và Luật Phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn có liên quan cũng được các báo cáo viên giới thiệu, phổ biến đến đại biểu.

Kết thúc hội nghị, các công ty quản lý quỹ, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam bày tỏ quyết tâm cao trong việc phối hợp triển khai những nhiệm vụ sắp tới, thực hiện theo đúng chủ trương tái cấu trúc thị trường chứng khoán của Chính Phủ.

(UBCKNN)

Các tin khác