Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Thông báo số 114/TB-UBCK)
10/09/2013

Để hoàn tất thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Quyết định 510/QĐ-UBCK ngày 11/8/2009 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009 của Bộ Tài chính, cụ thể:

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán: 1 triệu đồng/1 người.

Việc nộp lệ phí bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản số 3511 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước mở tại Kho bạc Nhà nước Tp. Hà Nội; Mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1059481; Nội dung nộp ghi rõ “Nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho… (tên người được cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán), số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu”.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để cá nhân được biết và thực hiện.

Xem file đính kèm

(UBCKNN)

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác