Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo tăng kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K
25/02/2014

  

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K tăng 01 Kiểm toán viên là KTV Lê Chung (Chứng chỉ KTV số 2315/KTV; Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2315-2013-045-1) trong Danh sách Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 từ ngày 19/2/2014.

 

(UBCKNN)

Các tin khác