Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Gia hạn thời gian hoạt động cho Văn phòng đại diện Công ty Daiwa Corporate Investment Asia Limited tại Tp. Hồ Chí Minh
13/03/2014

  

  Ngày 12/3/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 02/GCN-UBCK gia hạn thời gian hoạt động cho Văn phòng đại diện Công ty Daiwa Corporate Investment Asia Limited tại Tp. Hồ Chí Minh.

  Thời gian hoạt động: Theo thời gian hoạt động của Công ty Công ty Daiwa Corporate Investment Asia Limited, tối đa không quá 5 năm.

  - Địa chỉ Văn phòng đại diện: P.607, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

  - Trưởng đại diện: Ông Tatsuyuki Ota, quốc tịch: Nhật Bản

  - Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:

  + Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường;

  + Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam;

  + Thúc đẩy, giám sát việc thực hiện các hợp đồng thỏa thuận đã ký kết giữa Daiwa Corporate Investment Asia Limited với các tổ chức kinh tế của Việt Nam;

  + Thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án do Daiwa Corporate Investment Asia Limited tài trợ tại Việt Nam.

  Giấy chứng nhận điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác