Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN công bố thông báo hướng dẫn 02 Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh sang Sở GDCK Hà Nội
18/03/2021

Ngày 03/03/2021, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra thông báo hướng dẫn Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh, Sở GDCK Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh sang Sở GDCK Hà Nội. Cơ chế này được áp dụng từ ngày 03/03/2021. UBCKNN sẽ có văn bản về việc chấm dứt cơ chế này khi chuẩn bị xong giải pháp công nghệ giải quyết hiện tượng nghẽn lệnh tại hệ thống giao dịch của Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh (Thông báo hướng dẫn số 713 đính kèm).

UBCKNN

Các tin khác