Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định 156/2020/NĐ-CP và Nghị định 128/2021/NĐ-CP
03/06/2022

Ngày 06/05/2022, Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và Nghị định 128/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

UBCKNN

Các tin khác