Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi được giao trực tiếp chỉ đạo, điều hành UBCKNN kể từ ngày 19/5/2022
20/05/2022

Ngày 18/05/2022, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương có Thông cáo báo chí kỳ họp thứ 15 về việc xem xét, kết luận về xử lý kỷ luật đảng đối với Đảng uỷ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các cá nhân đảng viên tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (trong đó có ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước).

Căn cứ các quy định hiện hành về phân cấp quản lý công chức và xử lý, kỷ luật công chức, ngày 19/05/2022, Bộ Trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 817/QĐ-BTC về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đối với ông Trần Văn Dũng, do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.

Trong thời gian xem xét, kiện toàn nhân sự Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính giao đồng chí Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính trực tiếp chỉ đạo, điều hành UBCKNN kể từ ngày 19/05/2022.

UBCKNN

Các tin khác