Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Danh sách CTCK được phép cung cấp dịch vụ GDCK trực tuyến và bị thu hồi quyết định chấp thuận cung cấp dịch vụ GDCK trực tuyến
27/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố Danh sách Công ty chứng khoán được phép cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và Danh sách công ty chứng khoán bị thu hồi quyết định chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến (xem file đính kèm).

UBCKNN

Các tin khác