Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định giá dịch vụ áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào TTCK
29/11/2021

Ngày 17/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 102/2021/TT-BTC về việc quy định giá dịch vụ áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào TTCK.

Thông tư này quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

UBCKNN

Các tin khác