Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Quản lý quỹ VAM Việt Nam
19/05/2014

Ngày 19/05/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy phép số 11/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 49/UBCK-GP ngày 23 tháng 01 năm 2009 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VAM Việt Nam với nội dung như sau:

- Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh: Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác