Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo tăng kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
10/03/2014

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt được tăng 01 kiểm toán viên là Kiểm toán viên Nguyễn Ngọc Tú (chứng chỉ KTV số 2305/KTV, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2305-2014-037-1) vào trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 từ ngày 10/03/2014.

          

 

(UBCKNN)

Các tin khác