Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo tăng kiểm toán viên của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
18/03/2014

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Deloitte Việt Nam được tăng 01 kiểm toán viên là Kiểm toán viên Nguyễn Thị Lê Trang, chứng chỉ KTV số 2383/KTV (số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 2383-2013-001-1) vào danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 từ ngày 17/03/2014.

          

 

(UBCKNN)

Các tin khác