Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về CKPS và TTCKPS
09/02/2021

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật Chứng khoán 2019) theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) đã dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Căn cứ theo quy định tại Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư nêu trên để các tổ chức, cá nhân - đối tượng chịu sự tác động của Thông tư tham gia ý kiến (tài liệu đính kèm tin: dự thảo Thông tư, dự thảo Phụ lục đính kèm Thông tư, thời gian đăng tải: 60 ngày).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Email: phattrienthitruong@ssc.gov.vn; Điện thoại: 024.39340750, số máy lẻ 429.

UBCKNN

Các tin khác