Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức UBCKNN năm 2020 và việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
12/01/2021

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC UBCKNN NĂM 2020

image

  

Số: 36 /TB-HĐTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

    

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng

công chức UBCKNN năm 2020 và việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

image

  

Hội đồng tuyển dụng công chức UBCKNN thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2020 như sau:

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển:

Hội đồng tuyển dụng thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển (đính kèm) theo Quyết định số 10/QĐ-BTC ngày 06/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách trúng tuyển công chức UBCKNN năm 2020.

2. Về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:

2.1. Đề nghị thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng để UBCKNN xem xét quyết định tuyển dụng, gồm có:

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ trúng tuyển.

- Bản giao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bảng điểm) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, thí sinh phải nộp bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định; đồng thời nộp kèm cả bản công chứng dịch thuật của văn bằng và bảng điểm học tập sang tiếng Việt.

- Bản sao giấy khai sinh gốc có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do đơn vị y tế từ cấp huyện trở lên cấp (trong vòng 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ trúng tuyển).

- Giấy tờ chứng nhận là đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

- Sổ bảo hiểm xã hội (nếu có).

2.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian: Trong 03 ngày từ ngày 26/01/2021 – 28/01/2021, trong giờ hành chính.

- Địa điểm: Tại Phòng 211 Nhà D Vụ Tổ chức cán bộ, UBCKNN - Số 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2.3. Một số lưu ý:

- Thí sinh phải xuất trình bản gốc các giấy tờ nêu tại Mục 2.1 để đối chiếu.

- Trường hợp thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai hồ sơ hoặc UBCKNN phát hiện thí sinh sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định pháp luật thì UBCKNN sẽ hủy kết quả trúng tuyển.

3. Về việc nhận quyết định tuyển dụng công chức:

Thời gian nhận quyết định tuyển dụng công chức sẽ căn cứ vào tiến độ hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng của thí sinh trúng tuyển.

Trong trường hợp cần trao đổi về các thông tin chi tiết, thí sinh liên hệ Vụ Tổ chức cán bộ UBCKNN, số điện thoại: (024) 39.340.750 xin số máy lẻ 226.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBCK (để b/c);

- VP UBCK (để đăng website);

- Lưu: TCCB, HĐTD (05b).

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Phạm Hồng Sơn

Các tin khác