Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên của Công ty TNHH KPMG
14/04/2014

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH KPMG được giảm 01 kiểm toán viên là Kiểm toán viên Nguyễn Trung Hiếu, chứng chỉ KTV số N.2074/KTV, rút khỏi Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 từ ngày 05/04/2014.

          

 

(UBCKNN)

Các tin khác