Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty IDG Ventures Vietnam Management Company, Inc
08/05/2014

Ngày 11/4/2014, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 286/QĐ-UBCK điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng Đại diện của Công ty IDG Ventures Vietnam Management Company, Inc, với nội dung như sau:

Trụ sở Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh: Phòng 1902, Lầu 19, Centec Tower, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký đồng thời là bộ phận không thể tách rời của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh số 09/UBCK-GĐKVPĐDQLQ ngày 11/6/2007 do Chủ tịch UNCKNN cấp cho Công ty IDG Ventures Vietnam Management Company, Inc.

(UBCKNN)

Các tin khác