Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC)
10/04/2014

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) giảm 01 Kiểm toán viên là: KTV Trần Hà Diễm Phương (chứng chỉ KTV số 1446/KTV ngày cấp 6/7/2009) trong Danh sách Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng năm 2014 kể từ ngày 31/3/2014.

  (UBCKNN)

Các tin khác