Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Anh Tuấn
01/04/2021

Ngày 30/3/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 47/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, địa chỉ: 161 Hoàng Đức Lương, An Hải Bắc, Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

Phạt tiền 12.500.000 đồng (Mười hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 3 và điểm đ khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Giao dịch trước khi có công bố thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán (Ngày 08/12/2020, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về việc ông Nguyễn Anh Tuấn (Ông) - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (mã chứng khoán: SPD) đăng ký giao dịch bán 33.690 cổ phiếu SPD; tuy nhiên, ngày 03/12/2020, Ông đã thực hiện giao dịch bán 33.600 cổ phiếu SPD).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2021.

UBCKNN

Các tin khác