Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber
27/11/2020

  Ngày 27/11/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 317/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Quản lý quỹ Amber (địa chỉ: Tầng 9A, tòa nhà Leadvisors, 41 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 soát xét, Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018, quý 2 năm 2019, Giải trình chênh lệch lợi nhuận 10% quý 4 năm 2018 so với quý 4 năm 2017, Giải trình chênh lệch lợi nhuận 10% quý 2 năm 2019 so với quý 2 năm 2018, Giải trình chênh lệch lợi nhuận 10% bán niên năm 2018 so với bán niên năm 2019, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/02/2019, Quyết định số 205/QĐ-UBCK ngày 20/3/2019 về việc thành lập văn phòng đại diện và Quyết định số 1187/QĐ-CT ngày 30/3/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/11/2020.

UBCKNN

Các tin khác