Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Hữu Đông
13/11/2020

Ngày 12/11/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 306/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Hữu Đông, địa chỉ: Phù Lưu, Phù Ninh, Thủy Nguyên, Hải Phòng, cụ thể như sau:

Phạt tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm e Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký (ông Trần Hữu Đông là chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (mã chứng khoán: HVH) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu HVH từ ngày 06/02/2020 đến ngày 05/3/2020 nhưng đã thực hiện mua 95.340 cổ phiếu HVH từ ngày 04/02/2020 đến ngày 05/02/2020, không đúng với thời gian đăng ký giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2020.

UBCKNN

Các tin khác