Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO
11/11/2020

Ngày 09/11/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 304/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO (Công ty) (Địa chỉ: Số 436 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 85.000.000 (Tám mươi lăm triệu) đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty không báo cáo UBCKNN các tài liệu: Giải trình ý kiến kiểm toán từ chối Báo cáo tài chính năm 2019; Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2019).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác