Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trương Văn Dũng
06/11/2020

Ngày 06/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 713/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trương Văn Dũng (địa chỉ: 69/1/3 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

- Phạt tiền: 65 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Từ ngày 16/01/2020 đến ngày 21/02/2020 ông Trương Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Việt Nam (mã chứng khoán: BVN) mua tổng cộng 291.900 cổ phiếu BVN trong các ngày 16/01/2020, ngày 07/02/2020 và ngày 21/02/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

- Phạt tiền: 27,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Giao dịch trước khi có công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (Ngày 12/03/2020 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được đăng ký giao dịch của ông Trương Văn Dũng về việc đăng ký mua 3.282.200 cổ phiếu BVN. Ngày 13/03/2020 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về việc ông Trương Văn Dũng được giao dịch từ ngày 17/03/2020. Tuy nhiên, từ ngày 09/03/2020 đến 13/03/2020 ông Trương Văn Dũng đã thực hiện mua 1.290.100 cổ phiếu BVN)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác