Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP chứng khoán VNDirect
05/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 701/QĐ-XPVPHC ngày 03/11/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect (Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 125.000.000 (Một trăm hai mươi lăm triệu) đồng theo quy định tại Điểm h Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do thực hiện cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định (Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect nhận lệnh đặt mua chứng khoán của một số khách hàng khi khách hàng chưa có đủ 100% tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN  

Các tin khác