Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vũ Quang Hưng
03/11/2020

Ngày 30/10/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 298/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vũ Quang Hưng (Tổ 2, KP1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) cụ thể như sau:

Phạt tiền: 10 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm c Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ông Vũ Quang Hưng, là người liên quan với ông Vũ Văn Hải, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã chứng khoán: NNC) mua 15.030 cổ phiếu NNC và bán 1.600 cổ phiếu NNC từ ngày 18/06/2020 đến ngày 07/07/2020, bán 1.000 cổ phiếu NNC vào ngày 24/08/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác