Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Hoài Nam
21/10/2020

Ngày 19/10/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 277/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Hoài Nam, địa chỉ: Chung cư Vimeco Phạm Hùng, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Phạt tiền 22.500.000 đồng (hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch (Ông Nguyễn Hoài Nam là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Hacisco (mã chứng khoán: HAS) đăng ký bán 250.000 cổ phiếu HAS từ ngày 07/4/2020 đến ngày 04/5/2020 và không thực hiện được giao dịch trong thời gian đăng ký, nhưng đến ngày 11/9/2020, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch và lý do không thực hiện được giao dịch của ông Nguyễn Hoài Nam).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19/10/2020.

UBCKNN

Các tin khác