Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Chew Mei Ying
14/10/2020

Ngày 12/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 272/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Chew Mei Ying (Địa chỉ: Kuala Lumpur, Malaysia), cụ thể như sau:

Phạt tiền 22.500.000 (Hai mươi hai triệu năm trăm nghìn) đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch (Bà Chew Mei Ying là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần GTNfoods, mã chứng khoán: GTN, đăng ký bán 100.000 cổ phiếu GTN từ ngày 25/3/2019 đến ngày 23/4/2019 và đã thực hiện bán 0 cổ phiếu trong thời gian trên. Tuy nhiên, đến ngày 24/6/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch và giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch của bà Chew Mei Ying).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác