Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Huỳnh Cao Tuấn
24/09/2020

Ngày 21/09/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 255/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Huỳnh Cao Tuấn (địa chỉ: Nhà A5 lô 20 khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền: 10 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo giao dịch không chính xác (Ngày 09/04/2019 ông Huỳnh Cao Tuấn, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (mã chứng khoán: SSN) nắm giữ 1.238.000 cổ phiếu SSN. Ngày 10/04/2019 ông Huỳnh Cao Tuấn mua 2.300.000 cổ phiếu SSN. Ngày 17/04/2019 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của ông Huỳnh Cao Tuấn, theo đó ông Huỳnh Cao Tuấn báo cáo mua 2.477.200 cổ phiếu SSN và số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch là 1.061.600 cổ phiếu SSN).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác