Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Tuấn Kiệt
01/09/2020

Ngày 31/08/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 232/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Tuấn Kiệt (Địa chỉ: Số 1/19 khu phố Bình Minh, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 27.500.000 (Hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn) đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và điểm g khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Ngày 26/03/2020 ông Phạm Tuấn Kiệt, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (mã chứng khoán: MVC) đã bán 300.000 cổ phiếu MVC. Tuy nhiên, đến ngày 06/04/2020, Sở GDCK Hà Nội mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của ông Phạm Tuấn Kiệt).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/08/2020.

UBCKNN

Các tin khác