Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn FLC
26/08/2020

  Ngày 24/8/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 230/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn FLC (địa chỉ: Tầng 29, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (CTCP Tập đoàn FLC (Công ty) công bố thông tin không đúng thời hạn Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 80B/2019/NQ-HĐQT-FLC ngày 25/6/2019 phê duyệt giao dịch giữa Công ty với bên liên quan là thành viên Ban kiểm soát Công ty và người có liên quan với thành viên HĐQT Công ty về việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư kinh doanh và phát triển Bất động sản FLCHOMES; Công ty không thống kê Nghị quyết HĐQT số 80B/2019/NQ-HĐQT-FLC ngày 25/6/2019 và không trình bày các giao dịch với bên liên quan theo Nghị quyết HĐQT số 80B/2019/NQ-HĐQT-FLC ngày 25/6/2019 trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/8/2020.

UBCKNN

Các tin khác