Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Hữu Minh
21/03/2019

Ngày 19/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 79/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Minh (địa chỉ: ngõ 176 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 37.250.000đồng (ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) đối với ông Nguyễn Hữu Minh theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm a Khoản 5 và Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CPngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có các hành vi vi phạm hành chính:

- Báo cáo không đúng thời hạn khi trở thành cổ đông lớn (ông Nguyễn Hữu Minh đã thực hiện giao dịch mua 241.578 cổ phiếu SCO của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản vào ngày 15/6/2018, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SCO của ông Minh sau giao dịch tăng từ 0% lên 5,75% số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của SCO, ông Minh trở thành cổ đông lớn của SCO nhưng đến ngày 13/7/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được công văn giải trình và báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của ông Minh).

- Báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Ngày 22/6/2018, ông Minh đã mua 128.439 cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (Mã cổ phiếu : SCO) dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 241.578 cổ phiếu lên 370.017 cổ phiếu SCO (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 5,94% lên 9,1%). Ngày 12/7/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của ông Minh).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

  

Các tin khác