Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam
10/12/2013

Ngày 09/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 831/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán Kenanga Việt Nam, cụ thể như sau:

- Phạt tiền 50.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 18 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP) do Công ty không quản lý tách bạch tiền của nhà đầu tư và tiền của Công ty;

- Phạt tiền 85.000.000 đồng theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 18 Nghị định 85/2010/NĐ-CP do Công ty không tuân thủ quy định về hạn mức đầu tư;

- Phạt tiền 60.000.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 34 Nghị định 85/2010/NĐ-CP do báo cáo gửi UBCKNN có nội dung sai lệch.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với Công ty là 195.000.000 đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác