Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam
29/10/2013

Ngày 29/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 666/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam, địa chỉ: số 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Công bố thông tin không kịp thời về Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012, Báo cáo tài chính Quý I và Quý II năm 2013, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013, vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 10, Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác