Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư SGI
28/10/2013

Ngày 25/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 662/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư SGI, cụ thể như sau:

Phạt tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư SGI (Địa chỉ: Phòng 601, Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội) do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 39 Thông tư 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác