Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán VIT
01/10/2013

Ngày 1/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán VIT, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà VIT Tower, 519 Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Công bố thông tin không kịp thời Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính Quý I/2013, Báo cáo thường niên năm 2012, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 18, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 7, khoản 3 Điều 10 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác