Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phan Thanh Dũng
16/07/2021

  

Ngày 14/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 187/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Thanh Dũng (Địa chỉ: Xóm 4, Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 5, khoản 1 và khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết (Ngày 25/02/2021, ông Phan Thanh Dũng (Ông) đã mua 47.100 cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng công ty phát triển khu đô thị Dân cư mới (mã chứng khoán: KDM) dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của KDM (tăng từ 17,59% lên 18,25%). Ngày 03/3/2021, Ông tiếp tục mua 6.800 cổ phiếu KDM dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của KDM (tăng từ 18,93% lên 19,03%). Tuy nhiên, ngày 17/3/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn của Ông đối với giao dịch ngày 25/02/2021 và không nhận được báo cáo khi tỷ lệ sở hữu thay đổi vượt ngưỡng 1% đối với giao dịch ngày 03/3/2021).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác