Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Hoàng Hưng
16/07/2021

  

Ngày 14/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 189/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Hưng (Địa chỉ: P301-H6 khu tập thể Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm a khoản 2 và khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin về kết quả thực hiện giao dịch (Từ ngày 06/01/2021 đến ngày 04/02/2021, ông Hoàng Hưng, người liên quan của bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương – Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nam Dược (mã chứng khoán: NDC) đăng ký giao dịch mua 7.000 cổ phiếu NDC (tương ứng 70.000.000 đồng mệnh giá) nhưng không công bố thông tin về kết quả thực hiện giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

  

Các tin khác