Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phan Tấn Đạt
12/07/2021

Ngày 12/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 441/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Tấn Đạt (Địa chỉ: Tháp T2, Estella Heights, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần DRH Holding (mã chứng khoán: DRH) bán 150.000 cổ phiếu DRH vào ngày 28/7/2020 nhưng không thực hiện báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/7/2021./.

UBCKNN

Các tin khác