Skip to content
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Hà Thu Nga
28/10/2021

Ngày 26/10/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 267/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hà Thu Nga (Địa chỉ: P502 Chung cư Bộ TLTT, Số 41, ngõ 84, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm hành chính giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin và phạt tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm b Khoản 3 và Điểm b Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Bà Hà Thu Nga là người quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO (mã chứng khoán: HAS) bán 11.200 cổ phiếu HAS (tương ứng 112.000.000 đồng mệnh giá cố phiếu HAS) ngày 22/4/2021 không đúng theo thông báo giao dịch Sở giao dịch chứng khoán đã công bố (từ ngày 27/4/2021 đến ngày 15/5/2021) và công bố thông tin kết quả giao dịch ngày 26/5/2021, không đúng thời hạn theo quy định).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác