Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam
23/11/2021

Ngày 19/11/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 369/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam (địa chỉ: 27 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam (mã chứng khoán: CMI) đã không công bố thông tin theo quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính Quý 4/2018; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Báo cáo tài chính Quý 1/2019; Báo cáo thường niên năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2020 và công bố thông tin không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính bán niên riêng và hợp nhất đã soát xét năm 2018, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3/2018; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tài chính Quý 2/2020 công ty mẹ và hợp nhất; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ngày hiệu lực 21/2/2019)...).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác