Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các tổ chức
19/11/2021

Ngày 17/11/2021, Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các tổ chức, cụ thể như sau:

* Quyết định số 361/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (địa chỉ: Lô 22 + 23, khu công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam), cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: BCTC năm 2018 được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2018).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

* Quyết định số 362/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sông Đà 207 (địa chỉ: Tầng 7 Toà nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Sông Đà 207 không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2018, BCTC năm 2018 được kiểm toán…`; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: BCTC năm 2017 được kiểm toán…)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác