Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn
31/03/2021

Ngày 31/3/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 49/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 1A, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn), cụ thể như sau:

Hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông (Theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (Công ty), trong năm 2018 và năm 2019, Công ty đã cho Công ty TNHH Thảo Viên (là cổ đông lớn nắm giữ 29,92% vốn điều lệ của Công ty) vay với tổng số tiền là 18,5 tỷ đồng), quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2021.

UBCKNN

Các tin khác