Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Lục
19/03/2021

Ngày 17/03/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 135/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Lục (Địa chỉ: E26 Trần Cao Vân, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 và Điểm a Khoản 4, Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo khi không còn là cổ đông lớn (Ngày 24/6/2020, ông Nguyễn Văn Lục - cổ đông lớn của CTCP Xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng (mã NDX) bán 9.000 cổ phiếu NDX dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu giảm từ 290.242 cổ phiếu NDX (5,1%) xuống còn 281.242 cổ phiếu NDX (4,9%) và không còn là cổ đông lớn của CTCP Xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng, tuy nhiên ông Nguyễn Văn Lục không báo cáo Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi không còn là cổ đông lớn của CTCP Xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác