Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Mai Xuân
15/03/2021

Ngày 11/3/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 128/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Mai Xuân (Địa chỉ: Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ngày 20/7/2020, bà Nguyễn Thị Mai Xuân - người liên quan của Nguyễn Thị Thu Dung, Ủy viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (Mã chứng khoán: MQN) đặt lệnh mua 485.527 cổ phiếu MQN theo hình thức thỏa thuận nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác