Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đỗ Chí Công
11/03/2021

  

Ngày 09/3/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 28/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Chí Công (Địa chỉ: B19-01 C/C 33 Trương Công Định, Phường 14, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 27.500.000 đồng (hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm g khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Ông Đỗ Chí Công - thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (Mã chứng khoán: STW) đăng ký bán 1.216.613 cổ phiếu STW từ ngày 17/6/2020 đến ngày 10/7/2020 và đã thực hiện giao dịch bán 1.216.613 cổ phiếu STW từ ngày 23/6/2020 đến ngày 07/7/2020. Ngày 15/7/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Công).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác