Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Thành Danh
15/01/2021

Ngày 13/01/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Thành Danh, địa chỉ: 87J Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm đ Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (ông Nguyễn Thành Danh là người có liên quan của của ông Nguyễn Thành Châu - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán AGG) đã thực hiện mua 39.100 cổ phiếu AGG từ ngày 10/01/2020 đến ngày 13/01/2020 nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13/01/2021.

UBCKNN

Các tin khác